MALMONT, s.r.o.

+421 905 721 835

Kontaktujte nás

+421 905 721 835

Úspešne dokončené projekty

1 2000-2003

Vyraďovanie monžíka RA koncentrátu v m.5,obj41 na podlaží - 8, 1m (JAVYS, a.s.)

2 2003-2005

Vyraďovanie neutralizačnej nádrže v m.č.7, obj.41 na podlaží - 8,1m (VUJE a.s., JAVYS a.s.)

3 2006

Oprava špeciálnej kanalizácie (nerezová jímka a čerpadlo grudfos) v m.č.6 obj.41 na podlaží - 8,1m (VUJE a.s., JAVYS a.s.)

4 2007

Vyraďovanie potrubných systémov v chodbe č. 109 a č. 110 v obj. 41 na podlaží - 8,1m(VUJE a.s., JAVYS a.s.)

5 2008

Vyraďovanie koagulačnej - sedimentačnej nádrže v m.č. 17/37 v obj. 41 na podlaží + 4,5 m až 0,0 m (VUJE a.s., JAVYS a.s.)

6 2009

Montáž enviromentálnych zariadení na spracovanie repky olejky - FAME - Ústí nad Labem (Setuza, a.s.)

7 2010

Rozvody mazív, montáž konštrukcií a premostenie rozvodu mazív (Chemopetrol a.s., Litvínov)

8 2011

Montáž nerezových potrubných rozvodov KRaO Mochovce, Technos a.s.

9 2012

Montáž priemyselných plynovodov DN25 - DN300 a premostenie plynovodu (Laverbel Czech a.s. Teplice)

10 2013-2015

Vyraďovanie chodby č. 201 v obj., 44/10 na podlaží - 4,5 m (VUJE a.s., JAVYS a.s.)

11 2016-2017

Vyčistenie vagóna na prevoz paliva, následná demontáž a fragmentácia, demontáž zavážacieho stroja na palivo, následný transport zavážacích strojov autožeriavom Liebherr LTM 1.500-8.1 80 ton a uloženie na fragmentáciu (VUJE a. s., JAVYS a.s.)

12 2018

Fragmentácia a dekontaminácia potrubí a výfukov cez strechu objektu č. 32 (VUJE a.s., JAVYS a.s.)
Demontáž tepelnej izolácie horného bloku na 1. a 2. bloku V1 (ROBO Piešťany , a.s.)

13 2018-2019

Vysokotlakové rezanie kyslíkom sťahovacieho prstenca horného bloku reaktora 1. a 2. bloku V1 (ROBO Piešťany , a.s., Westinghouse Electric Španielsko)

Zámočnícke práce

Kontaktujte nás

Posledné projekty

Úspešne dokončené projekty


Certifikáty

Všetky činnosti ktoré vykonávame sú v súčinnosti s certifikátmi

Copyright © 2018. All Rights Reserved.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.